Kaip skirti 1,2 proc. GPM

1.

https://deklaravimas.vmi.lt

2.

20210306-kaip-skirti-gpm-01.jpg

3.

20210306-kaip-skirti-gpm-02.jpg

4.

20210306-kaip-skirti-gpm-03.jpg

5.

20210306-kaip-skirti-gpm-04.jpg


Iš „Pildymo instrukcijos“.

„12. Prašymo 5 laukelyje turi būti įrašoma:
12.1. mokestinis laikotarpis (kalendoriniai metai), už kurį nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti, kai gyventojas nusprendė skirti tik vieno mokestinio laikotarpio pajamų mokesčio dalį (t. y. kai prašymo E5 laukelis neužpildytas);
12.2. mokestinis laikotarpis, už kurį nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pradėti pervesti, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį nusprendė skirti ilgiau kaip vienerius metus (t. y. kai yra užpildytas prašymo E5 laukelis).“

„17. Prašymo eilutės – E1–E5 laukeliai – turi būti užpildomos, kai gyventojas pageidauja skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjui ir (arba) politinei partijai ir (arba) profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui (t. y. prašymo E1–E5 laukeliai turi būti užpildomi, kai yra užpildyti 6S ir (ar) 7S ir (ar) 9S laukeliai).“

„18. Kai pageidaujama pajamų mokesčio dalį paskirti keliems paramos gavėjams ir (arba) kelioms politinėms partijoms, tai kiekvieno paramos gavėjo ir (ar) kiekvienos politinės partijos duomenys turi būti įrašomi atskirose prašymo eilutėse.“

„19. Prašymo E1 laukelyje turi būti įrašoma:
1 – kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti politinei partijai,
2 – kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti paramos gavėjui,
3 – kai pajamų mokesčio dalį pageidaujama skirti profesinei sąjungai ar profesinių sąjungų susivienijimui (tik prašymuose, kurie teikiami už 2018 m. ar vėlesnius mokestinius laikotarpius).“

„20. Prašymo E2 laukelyje turi būti įrašomas vieneto, turinčio teisę gauti paramą, politinės partijos identifikacinis numeris (kodas), profesinės sąjungos ar profesinių sąjungų susivienijimo identifikacinis numeris (kodas), kurį jiems suteikė Juridinių asmenų registro tvarkytojas. Kai pajamų mokesčio dalis yra skiriama meno kūrėjui, turinčiam teisę gauti paramą, E2 laukelyje turi būti įrašomas jo identifikacinis numeris, kurį jam suteikė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.“

„22. Prašymo E4 laukelyje turi būti įrašoma E2 laukelyje nurodytam paramos gavėjui, politinei partijai, profesinei sąjungai arba profesinių sąjungų susivienijimui prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Kai pajamų mokesčio dalis (iki 1,2 procento) yra skiriama keliems paramos gavėjams (vienetams ir (ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą) ar keliems to paties vieneto, turinčio teisę gauti paramą, tikslams, bendra jiems tenkančių E4 laukeliuose nurodomų dalių suma neturi būti didesnė nei 1,2 procento. <…>“