Kreipimasis į Centrinę policijos įstaigų darbuotojų etikos komisiją 2020-03-17 (2020-07-10)

K R E I P I M A S I S
DĖL POLICIJOS PAREIGŪNO VAIDO GIRŠVILDO VIEŠŲ KOMENTARŲ

2020.03.17
Vilnius

Šiuo kreipimusi Lietuvos pėsčiųjų asociacija prašo išaiškinti ar žemiau išdėstyti policijos pareigūno Vaido Giršvildo veiksmai atitinka ir nepažeidžia Lietuvos Policijos darbuotojų etikos kodekso 5, 6.1, 6.3, 6.4, 6.6, 7.1, 7.2 punktų ar kurio kito punkto.

Lietuvos policijos pareigūnas Vaidas Giršvildas viešame komentare (pridedama ekrano nuotrauka; komentaro data 2020.03.14; Nuoroda: https://www.facebook.com/vaidas.girsvildas) socialiniame tinkle Facebook pasisakė apie pėsčiuosius ir kitus eismo dalyvius. Komentare pareigūnas skelbia, kad išskirtinai nemėgsta vienų ar kitų eismo dalyvių (pėsčiųjų, dviratininkų).

Atkreipiame dėmesį, kad nors Vaidas Giršvildas pasisakė asmeninėje socialinio tinklo paskyroje, tačiau ten jis prisistato kaip policijos pareigūnas, todėl sudaromas įspūdis, kad jis pateikia bendrą Lietuvos policijos poziciją. Be to, pareigūno paskyra stebima didelio skaičiaus žmonių, todėl nekorektiški pasisakymai pasiekia didelį skaičių žmonių ir gali daryti poveikį jų požiūriui ir elgsenai.

Kyla klausimas ar šis asmuo gali tinkamai, nešališkai ir su derama kompetencija atlikti savo pareigas bei funkcijas dirbdamas Policijoje, kuomet viešai skelbia komentarus žeminančius pėsčiuosius, rodo jiems nepagarbą ir neapykantą. Prašome Centrinės policijos įstaigų darbuotojų etikos komisijoje apsvarstyti pareigūno elgesį ir komisijos išvadas atsiųsti el. paštu lpa@pestieji.lt

Silvestras Dikčius
Prezidentas
Lietuvos pėsčiųjų asociacija

♙♙♙♙♙

20200710-kreipimasis-del-girsvildo-01

Leave a Comment