Kreipimasis į Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybos viršininką 2019-12-11 (2020-07-10)

Vilniaus apskrities VPK kelių policijos
valdybos viršininkui Dainiui Šalomskui

DĖL ŽINIASKLAIDOJE PASIRODŽIUSIO STRAIPSNIO

Lietuvos pėsčiųjų asociacija ir Vilniaus miesto savivaldybė, reaguodama į žiniasklaidoje pasirodžiusį straipsnį (https://www.15min.lt/gazas/naujiena/gatve/vilniaus-keliu-policijos-vadas-edukologijos-ziede-nori-maziau-pesciuju-motyvas-mazinti-spustis-221-1244296) bei jame išsakytus Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos viršininko Dainiaus Šalomsko komentarus apie transporto srautų sostinės Edukologijos universiteto žiedinėje sankryžoje „kaltininkus“, bei manydamos, kad tokio pobūdžio komentarai negali likti nepastebėti, norėtų atkreipti dėmesį į žemiau išdėstytus esminius aspektus.

Visi straipsnyje minimi subjektai – tiek vairuotojai, tiek pėstieji, tiek dviratininkai, tiek viešojo transporto keleiviai – yra lygiaverčiai eismo dalyviai. O visų pirma – mieste judantys vilniečiai ir būtent – pėstieji.

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 12 str. 1 d. įtvirtintos bendrosios eismo dalyvių pareigos – eismo dalyvių elgesys grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu. Esame įsitikinę, kad eismas mieste turi būti organizuojamas taip, kad būtų užtikrinamas visų eismo dalyvių saugumas, neprivilegijuojant ir neišskiriant tam tikros eismo dalyvių grupės, taip pat kitoms grupėms nenustatant tam tikrų ribojimų dėl to, jog sudėtinga spręsti probleminius eismo saugumo užtikrinimo atvejus.

Kiekvienas eismo dalyvis turi teisę naudotis keliais, laikydamasis šio ir kitų įstatymų, Kelių eismo taisyklių ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų, tvarkos ir apribojimų (minėto įstatymo 12 str. 3 d.).

Be to, remiantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 4 str. apibrėžtais Eismo saugumo užtikrinimo principais, valstybės (o tai reiškia, ir miesto) pareiga yra sudaryti saugias ir vienodas visiems eismo dalyviams sąlygas, o eismo dalyvių pareiga – žinoti ir laikytis valstybės nustatytos eismo tvarkos. Eismo dalyvių sveikatos ir gyvybės užtikrinimas yra svarbiau negu ūkinės veiklos ekonominiai rezultatai. Taip pat eismo saugumo principai pagrįsti asmens, visuomenės ir valstybės interesų įvertinimu ir derinimu užtikrinant saugų eismą.

Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2018-12-19 sprendimu Nr. 1-1859 yra patvirtinusi Darnaus judumo planą, kuriame numatyta Vilniaus miesto vizija iki 2030 m., taip pat – tikslai ir priemonės šios vizijos įgyvendinimui. Vienas iš numatytų tikslų, o ir darnaus judumo principų – padidinti keliavimo pėsčiomis kokybę, prieinamumą taip, kad dalis nuo bendrų kelionių išaugtų iki 35% (šiuo metu esantis rodiklis – 29,4 proc.). Tam numatytos priemonės – pėsčiųjų infrastruktūros plėtra, esamos pėsčiųjų infrastruktūros atnaujinimas ir priežiūra. Taigi Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos viršininko siūlymas dėl perėjos naikinimo, motyvuojamas siekiu reguliuoti spūstis, mūsų vertinimu, prilygsta gydytojo siūlymui nupjauti skaudančią koją ir tikrai neprisideda prie Darnaus judumo plano įgyvendinimo.

Nuoširdžiai tikimės, kad policijos viršininkas, išskirdamas ir privilegijuodamas vairuotojų, kaip svarbesnės eismo dalyvių grupės teises, pasikarščiavo (Dainiaus Šalomsko citata: „Motyvas vienas – sumažinti spūstis, padidinti žiedo pralaidumą / Mums, vairuotojams, problema ta, kad mes turime jus praleisti ir vietoj to, kad didėtų pralaidumas, mes jus praleidinėjame. O jūs, kaip nedrausmingi pėstieji, einate vienas paskui kitą vorele, tai praktiškai stovime vietoje“) ir atsiprašys vilniečių, kurie visi, kaip minėta, pirmiausia ir yra pėstieji.

Pagarbiai
Vilniaus miesto savivaldybės vardu –
Mero pavaduotojas Vytautas Mitalas

Lietuvos pėsčiųjų asociacijos vardu –
Lietuvos pėsčiųjų asociacijos prezidentas Silvestras Dikčius

Leave a Comment