Pėsčiųjų požiūris

2023-05-30

„Tas visuotinis varymas ant paspirtukų atrodo juokingai, kai bent jau mano rajone, visi šaligatviai mašinom užstatyti. Paspirtuką nuspyrei ir nuėjai, o vat ką su mašina daryt? Vadeliotojai ant tiek išnaglėję, kad už tai, jog tiesiog užlenkiau veidrodėlius, kad galėčiau kažkaip praeiti, man iškvietė policiją. O policija ieškojo tada manęs po visus Naujininkus, kaip didžiausios nusikaltėlės, rado už trijų gatvių, kad pasakytų, jog vairuotojas jiems sakė, kad aš laipiojau ant jo mašinos, o aš atsakyčiau, kad nelaipiojau ir viskas tuo baigtųsi.
Aš jau po biški iš proto kraustausi nuo šito absurdo.“

https://www.facebook.com/groups/1477920162225178/?multi_permalinks=6945680252115781


2020-02-12

„Aš puikiai suprantu ir šimtus kartų esu girdėjęs tuos pėsčiųjų, leiskt pavartoti žodį, “dūchinimo” naratyvus.
Pirmas – anekdotinė situacija apie kažkokius menamus telefono vartotojus po kapišonais, kokių paprastai nebūna. Net jeigu tokių ir būtų – gyvename ne Afrikoje, ne Afganistane, kur norėtume tvarkyti gyvenimą pagal karo zonos taisykles. Čia vadinasi normalu, kad norėdamas nueiti į parduotuvę turiu imtis specialių saugumo priemonių?
Antras – apie tai, kad teisių neturintis žmogus TURI vertinti automobilių (taip pat ant jo iš už nugaros, o ne iš kairės, kaip jūs sakote) greičius už to automobilio – pavojingos transporto priemonės – vairuotoją. Kad per žalią eianančiam (tiesiog EINANČIAM – mieste) neįgaliam žmogui, senam žmogui, vaikui, galioja aukštesni kognityviniai ir sąmoningumo reikalavimai, negu vairuotojui.
Ir dar daug panašių nesąmonių – viską aš esu girdėjęs ir suprantu.“
https://www.facebook.com/groups/1477920162225178/permalink/3288377551179421/?comment_id=3289120674438442&reply_comment_id=3289272907756552

„Ir apskritai, kodėl pėstysis iš viso turi suprasti, kad ant jo, einančio per žalią, gali užvažiuoti į kairę per rodyklę sukantis vairuotojas – tam pėstysis turėtų stebėti ir perprasti visus, ne tik sau, bet ir vairuotojams, skirtus šviesoforus. Turint sveiko proto, negalima priskirti paprasčiausiai vaikščiojantiems žmonėms tokios pareigos nei teisine, nei moraline prasme.“

https://www.facebook.com/groups/1477920162225178/permalink/3288377551179421/?comment_id=3289120674438442&reply_comment_id=3289285591088617

„Tai aš ką tik jums pasakiau, kad tai, ko jūs reikalujat iš pėsčiųjų, tiesiog fiziniu/kognityviniu požiūriu yra neadekvatu. Vadinasi, jūsų pasakymas tolygus pamokymui nesinešioti piniginės, “nes geriau apsisaugoti, nei būti teisiu, bet apvogtu” arba neiti vakare į miestą, “nes geriau apsisaugoti, nei būti teisiu, bet sumuštu”. Tokie pasakymai kaip ir “teisingi”, bet yra nesąmonė, norint turėti sveiką normaliai funkcionuojančią visuomenę, kur gerbiamos bent tokios rudimentinės žmogiškos teisės, kaip pajudėti iš taško A į B. Ergo, “pėsčiųjų dūchinimas”.“
https://www.facebook.com/groups/1477920162225178/permalink/3288377551179421/?comment_id=3289120674438442&reply_comment_id=3289299737753869

„Ai, ką daryti?.. Pradžiai – preach’inti tiems, kas pasirinko pavojingą judėjimo būdą ir pagal įstatymus turi turėti kognityvines savybes reikalingas transporto priemonėms eksploatuoti ir visapusiškai susigaudyti kelyje, o ne vaikams.“
https://www.facebook.com/groups/1477920162225178/permalink/3288377551179421/?comment_id=3289120674438442&reply_comment_id=3289315687752274


2019-03-04

„Bet tu labai susifokusavęs į tą mobilumą. Aš irgi manau, kad žmonės vertina miestus pagal infrastruktūros kokybę ir gatvės + šaligatviai pirmiausiai pasimato, bet pusė tavo smagumų / nesmagumų yra lb didelis asfalto svoris viso miesto valdymo kontekste“
https://www.facebook.com/viktoras.bachmetjevas/posts/2298637610373951?comment_id=2298658143705231&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R4%22%7D
+
„Kuo daugiau skaitau apie miestus, tuo labiau esu įsitikinęs, kad esmė yra mobility arba, kaip lietuviškai verčia, judumas. Ir kuo daugiau skaitau apie judumą, tuo labiau esu įsitikinęs, kad esmė yra walkability arba, kaip lietuviškai dar neverčia, bet gal pradės versti, vaikštomumas. Visa miestų plėtra/vystymasis yra klausimas ne apie daiktus, o apie jungtis. Iš to ir visas mano interesas.“


2018-04-26

„Noriu pasakyti, kad beveik visas miestas yra toks. Esi dviratininkas, pėsčiasis ar su vėžimėliu, tai išėjęs į mūsų gatves pasiruošk kovai. Už savo teises ir gyvybę.
Nieko naujo. Stebiuosiu, kaip jūs dar nepraradote vilties“

https://www.facebook.com/groups/1477920162225178/permalink/2095219963828525/?comment_id=2095328503817671&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D


2017-07-14

„o pėstieji ir VT naudotojai galės apeiti „garbės ratą“, nes juk pėstieji viską gali apeiti.“

https://www.facebook.com/groups/1477920162225178/permalink/1768757149808143/?comment_id=1768783293138862&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D


2016-10-19

„Jei reiktų apibendrinti koleltyvinį, vyraujantį požiūrį Lietuvoje, sakyčiau, kad pėstieji yra suvokiami kaip kažkokia tranzityvinė, pereinamoji, tarpinė egzistencijos rūšis – tai žmonės, kurie eina nuo savo automobilio į vietą, į kurią, deja, tuo automobiliu įvažiuoti negalima. Kitaip tariant, jie tiesiog neišsipildę automobilininkai – tokie buožgalviai, dar nevirtę varlėmis. Būtent todėl pėsčiaisiais lieka tik tie, kuriems gamta neleido (neįgalieji, daltonikai, senukai, etc.). O jei tu pats pasirenki būti pėsčiuoju, tai čia, kaip sakoma, tavo problemos – tu atsisakai natūralaus gamtinio proceso. Būtent tuo paaiškintina pastanga nurašyti visus, kalbančius apie pėsčiųjų teises, kaip freakus. Ir jie, beje, niekur neatstovaujami – jei netikit, pereikit per savivaldybių Saugaus eismo komisijų sudėtis. Rasit ką norit, bet ne pėsčiųjų interesų atstovus.“

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1819744444929939&set=a.1379365285634526.1073741828.100006832020694