„SOMEONE LOVES YOU DRIVE WITH CARE“ (2024-02-01)

Galvojant ir apie tuos anapus automobilio stiklo: „Kažkas jį / ją myli. Nenumušk perėjoje“.

(Pamatyta 2015-12-09 http://manon-themoon.tumblr.com/post/134524757051.)

Leave a Comment