Pranešimas policijai 2023-11-13: „Dėl eismo įvykių suvestinių nuo 2023-11-06“ (2023-11-15)

■ Pranešimas 2023-11-13

Nuo ko: lpa@pestieji.lt
Kam: daiva.zilinske@policija.lt

„Dėl eismo įvykių suvestinių nuo 2023-11-06
Laba diena.
Kodėl nebėra papildomas eismo įvykių suvestinių sąvadas?
https://lkpt.policija.lrv.lt/suvestines
Paskutinė suvestinė – lapkričio 6 d.
Pastebėjome, nes peržiūrime beveik kasdien.
Iki šiol ankstesnės dienos suvestinė būdavo įkeliama kitos darbo dienos vidurdienį.
Iš anksto ačiū už atsakymą.
———
Simonas“

Read more

Pasiūlymas susitikti Lietuvos kelių policijos tarnybos vadovui 2023-10-06 (2023-10-13)

2023-10-06

„Sveiki.

Lietuvos pėsčiųjų asociacijos (LPA) nariai siūlo Lietuvos kelių policijos tarnybai laikinai vadovaujančiam komisarui Algimantui Petroniui susitikti, kai tik jis turės tam laiko.

Susipažintume ir prieš prasidedant tamsiajam – pavojingajam – metų laikotarpiui aptartume su pėsčiaisiais susijusias eismo aktualijas ir problemas, apsikeistume požiūriais.

Susitikime dalyvautų iki penkių LPA narių.

Tikimės teigiamo A. Petronio atsakymo.“


Apie A. Petronį:

http://www.pestieji.lt/lietuvos-keliu-policijos-tarnybai-laikinai-vadovauja-algimantas-petronis

Lietuvos kelių policijos tarnybai laikinai vadovauja Algimantas Petronis (2023-10-04)

2023-09-20

„Lietuvos kelių policijos tarnybai dabar laikinai vadovauja Lietuvos kelių policijos tarnybos viršininko pavaduotojas Algimantas Petronis.“

„Vyriausybei pritarus Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos inicijuojamiems policijos veiklos organizavimo pokyčiams, antruoju pertvarkos etapu, nuo 2024 m. vasario 1 d., planuojama Lietuvos kelių policijos tarnybą reorganizacijos būdu prijungti prie Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.“

https://lkpt.policija.lrv.lt/lt/naujienos/keliu-policijos-tarnybai-vadovauti-paskirtas-naujas-vadovas

Read more

Dėl kabučių eismo įvykių suvestinėse (2023-09-18)

2023-09-18

„Sveiki.

Lietuvos pėsčiųjų asociacija atidžiai skaito Lietuvos kelių policijos tarnybos kasdien skelbiamas eismo įvykių suvestines – https://lkpt.policija.lrv.lt/suvestines.

Iš Valstybinės kalbos įstatymo:

„6 straipsnis.
Valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai turi mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas.“

„19 straipsnis.
Valstybė rūpinasi taisyklingos lietuvių kalbos prestižu<...>“

„20 straipsnis.
Valstybinės kalbos globos kryptis ir uždavinius nustato ir kalbos normas aprobuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija.“

„24 straipsnis.
<...>
Už šio įstatymo nuostatų tiesioginį vykdymą atsakingi institucijų, įstaigų, įmonių, tarnybų bei organizacijų vadovai.
Asmenys, pažeidę šį įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.“

„25 straipsnis.
Šio įstatymo vykdymą kontroliuoja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo Kalbos inspekcija.“

Iš, pavyzdžiui, 2023-08-14 suvestinės:

„priemonės „Opel Meriva“ vairuotojas“

„motociklo ,,Suzuki”.“

„priemonės ,,Audi A3″ vairuotojas“

„automobilio “Nissan Micra” vairuotojas“

„automobilio ,,Mercedes Benz C220″,“

https://lkpt.policija.lrv.lt/suvestines/2023-08-14-ivykiu-suvestine

Trijose gretimose pastraipose – trys skirtingi būdai išskirti kabutėmis.

Teisingas tik vienas.

1. Prašome užtikrinti, kad eismo įvykių suvestinėse (bent) kabutės būtų vartojamos taip, kaip nustatyta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.

„Lietuviškų kabučių grafinė raiška yra „ABC“ (apačioje devynetukai, viršuje – šešetukai). Tokia lietuviškų kabučių grafinė raiška yra apibrėžta Lietuvių kalbos skyrybos taisyklėse (žr. 2019-11-07 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimą Nr. N-8 (178) „Dėl Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“).“

https://www.vlkk.lt/konsultacijos/3501-lietuviskos-kabutes

Du tūkstančiai dvidešimt trečiaisiais Viešpaties metais oficialiame tekste vietoje atidaromųjų kabučių vartoti du kablelius ,, turėtų būti gėda bet kurios įstaigos raštinei. Tačiau policijos eismo įvykių suvestinėse tai įprasta vartosena…

Lietuvos policija yra ypatingų galių turinti valdžios įstaiga, o eismo įvykių suvestinės – oficiali vieša ataskaita dėl vienos tų ypatingų galių naudojimo.

2. Prašome nurodyti, kuris Lietuvos kelių policijos tarnybos (ar kito Lietuvos policijos įstaigos skyriaus) padalinys yra atsakingas už eismo įvykių suvestinių tekstus ir jų publikavimą.“

20230912-1-02.jpg


2023-09-27

„DĖL INFORMACIJOS
Laba diena,
Jums siunčiamas 2023-09-27 raštas DĖL INFORMACIJOS, GAUTOS 2023 M. RUGSĖJO 18 D. ELEKTRONINIU PAŠTU Nr. 39-S-1055.“

+

„DĖL INFORMACIJOS, GAUTOS 2023 M. RUGSĖJO 18 D. ELEKTRONINIU PAŠTU
Lietuvos kelių policijos tarnyba (toliau – Tarnyba) susipažino su Jūsų informacija „Dėl kabučių eismo įvykių suvestinėse“, gauta el. paštu info@policija.lt (reg. 2023 m. rugsėjo 18 d. Nr. 39-G-7609).
Dėkojame už išsakytas konkrečias pastabas (kritiką) skelbiant informaciją viešojoje erdvėje, šiuo atveju – Tarnybos interneto svetainėje.
Tarnybos Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus darbuotojams, atsakingiems už informacijos rengimą ir skelbimą visuomenei, nurodyta būti itin atidiems ir taisyklingai vartoti ne tik valstybinę lietuvių kalbą, bet ir skyrybos ženklus.
Jeigu Jūsų netenkina šis atsakymas, galite jį apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio nustatyta tvarka <...>
Specialios paskirties skyriaus viršininkas, atliekantis Tarnybos viršininko funkcijas
Tadas Juozumas“

„Vyriausybė pritarė specializuotų policijos įstaigų reorganizacijai“ (2023-09-14)

„Vyriausybės posėdyje pritarta Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos inicijuojamiems policijos veiklos organizavimo pokyčiams.

Nuo 2024 m. vasario 1 d. Lietuvos kelių policijos tarnyba, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras ir Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“, reorganizacijos būdu būtų prijungtos prie Policijos departamento.

Priėmus šiuos projektus planuojami tolimesni policijos įstaigų pokyčiai.

Policijos departamento siūloma pertvarka siekiama sujungti Policijos sistemą į vieną juridinį asmenį ir veiklą organizuoti penkių apygardų principu, atsižvelgiant į prokuratūros ir teisminių institucijų teritorinį išdėstymą. Planuojamais pokyčiais siekiama kokybiškesnio gyventojų aptarnavimo, operatyvesnio policijos pajėgų valdymo bei reagavimo į įvykius, pareigūnų darbo sąlygų gerinimo.

Policijos pertvarka turi pasitarnauti didesniam visuomenės saugumui užtikrinti ir, žinoma, pačių pareigūnų motyvacijai didinti bei jų darbo sąlygoms gerinti“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Policijos pertvarka vykdoma trimis etapais. Pirmasis reformos etapas jau įgyvendintas 2021 m. spalio 1 d. Šiame etape visose Policijos įstaigose centralizuotos vykdomos administravimo funkcijos – dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų, buhalterinės apskaitos, asmenų aptarnavimo, imuniteto ir vidaus tyrimų ir pan.

Antruoju pertvarkos etapu, kuriam dabar pritarė Vyriausybė, siūloma specializuotas Policijos įstaigas pertvarkyti jas prijungiant prie Policijos departamento.

Trečiajame etape įvyktų Policijos sistemos sujungimas į vieną juridinį asmenį, teritorijos priežiūrą pavedant penkiems Policijos departamento padaliniams – apygardų vyriausiesiems policijos komisariatams.

Pagal Departamento pateiktą informaciją, šiai reformai įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto asignavimų nereikės. Darbuotojų mažinimas taip pat neplanuojamas, nors galimas kai kurių darbuotojų išėjimas savo noru, todėl tam prireiktų ir išeitinių kompensacijų.“

https://policija.lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-specializuotu-policijos-istaigu-reorganizacijai

Policijos atstovas apie į eiseną įvažiavusį automobilį: „Nieko ten ypatingo nebuvo“

2023-07-01 14:36

„Jei reikėtų rinktis tarp kokių žmonių gyventi: tarp tų kurie važiuoja per minią o kiti tuo džiaugiasi ar tarp kitokios pakraipos, absoliuti dauguma lietuvių pasirinktų pirmąjį variantą. Iš komentarų aišku kad rodyti vaivorykštę vaikams blogai, o žvebgti iš žmonių kurių vos nesuvažinejo yra būtent tos Teisybės ir Šeimos vertybių pamatas 👍“

https://www.facebook.com/reel/1256444765057864/?group_id=1477920162225178

20230703-1-001.jpg

Read more

Policija: „Pėstieji, būkite atsakingi!“ (2023-06-26)

„Nors pėstieji – pažeidžiamiausi eismo dalyviai, didžioji dalis jų sąmoningai nesilaiko Kelių eismo taisyklių reikalavimų ir kerta gatvę ne tam skirtoje vietoje.“

„Tačiau dauguma pėsčiųjų visiškai ignoruoja Kelių eismo taisykles ar Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, kur griežtai apibrėžtos jų pareigos.“

„Nesudėtinga įsiminti, kad pėstieji į kitą važiuojamosios dalies pusę privalo eiti tik pėsčiųjų perėjomis, o kur jų nėra, – per sankryžas pagal šaligatvių arba kelkraščių liniją.“

Netiesa: „42. <...> Kai matomumo zonoje pėsčiųjų perėjos ar sankryžos nėra, leidžiama eiti (judėti) stačiu kampu į abi puses gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik įsitikinus, kad eiti (judėti) saugu.“

„Todėl Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus peraigūnai bus negailestingi“

„jau nuo šios savaitės pradės taikyti administracinio poveikio priemones už pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytą Kelių eismo taisyklių pažeidimą (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 428 str.).“

„Policijos pareigūnai primena, kad kiekvienas pėstysis privalo būti sau itin griežtas ir elgtis atsakingai“

„važiuojamąją kelio dalį kirsti tik tam skirtose vietose – pėsčiųjų perėjose, reguliuojamose sankryžose, požeminėse perėjose, o jeigu jų nėra – tai daryti tik įsitikinus, kad yra saugu.“

Na štai.

Kartoju: „42. <...> Kai matomumo zonoje pėsčiųjų perėjos ar sankryžos nėra, leidžiama eiti (judėti) stačiu kampu į abi puses gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik įsitikinus, kad eiti (judėti) saugu.“

„Atminkite, kad visi eismo dalyviai turi rodyti tinkamą pavyzdį ir atsakingai elgtis tiek sėdėdami už vairo, tiek ir eidami per gatvę.“

https://vilnius.policija.lrv.lt/lt/naujienos/pestieji-bukite-atsakingi

Užklausa policijai: „Dėl eismo įvykių pėsčiųjų perėjose Vilniuje 2023 m. vietų patikslinimo“

Turinys

1. Užklausa dėl užvažiavimų Vilniaus perėjose iki 2023-05-10
2. Pranešimas apie persiuntimą
3. Atsakymas dėl užvažiavimų Vilniaus perėjose iki 2023-05-10
4. Papildytas sąrašas (užvažiavimai Vilniaus perėjose iki 2023-05-10)
5. Užvažiavimai Vilniaus perėjose po 2023-05-10


Užklausa 2023-05-12

„Laba diena.

Žemiau pateikiame sąrašą eismo įvykių iš Lietuvos kelių policijos tarnybos skelbtų suvestinių.

Visi šie įvykiai – užvažiavimai ant pėsčiųjų eismo dalyvių pėsčiųjų perėjose Vilniaus mieste 2023 m.

Lietuvos pėsčiųjų asociacija prašo patikslinti eismo įvykių vietas.

Ketiname surengti akciją – prie kiekvienos Vilniaus perėjos, kurioje transporto priemonės vairuotoja (-s) šiemet kažkodėl neįstengė atlikti KET nustatytos pareigos, t. y. sumažinti greitį arba sustoti, kad praleistų pėsčiuosius, nufotografuoti po praeivį, laikantį plakatą su atitinkama ištrauka iš eismo įvykių suvestinės.

Neramiai stebime, kaip užvažiavimų ant pėsčiųjų jiems skirtose perėjose skaičius vėl didėja: 2020 m. – 290 įvykių, 2021 m. – 316 įvykių, 2022 m. – 337 įvykiai, 2023 m. sausio–balandžio mėn. – jau 112 įvykių; šaltinis: http://www.pestieji.lt/uzvaziavimai-perejose.

O per pirmas 10 gegužės dienų užfiksuoti 9 užvažiavimai.

Gali būti, kad Lietuvos policijos vykdomos vienos „tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės“ per mėnesį (šaltinis: http://www.pestieji.lt/policijos-reidai-2022-2023) nepakanka…

Atsakyme į šį pranešimą tikimės gauti žemiau nurodytų eismo įvykių vietų koordinačių sąrašą arba nuorodą į virtualų žemėlapį, kuriame sužymėti taškai.

●●●●●

Read more

„Kelių policijos vykdomo prevencinio darbo poveikis eismo saugumui“ (2002)

Dr. Saulius Greičius, Dr. Kęstutis Vitkauskas.

„Jurisprudencija“, 2002, t. 35(27); 46–62.

„Straipsnyje nagrinėjamas saugaus eismo sistemą reguliuojančių įstatymų ir saugų eismą užtikrinančio prevencinio darbo ryšys. Teisės aktai vertinami jų funkcionalumo visuomenėje požiūriu.
Laikomasi nuostatos, kad saugaus eismo sistemos veiksmingumą lemia tinkamų teisės normų efektyvus taikymas ir institucijų, atsakingų už prevencinį darbą, veiklos kokybė.
Nagrinėjama vienos iš atsakingų už prevencinį darbą saugaus eismo srityje institucijų – eismo priežiūros tarnybos (kelių policijos) darbuotojų požiūris į darbą, motyvacija dirbti, pareigūnų prevencinio darbo poveikis saugiam eismui bei eismo dalyvių elgsenai.“

Read more

Užklausa policijai ir atsakymas: „Dėl pėsčiųjų nepraleidimo perėjose atvejų fiksavimo instrukcijos“

Pranešimas 2023-05-08.

20230511-1-1.jpg

2018-02-13 Lietuvos policija išplatino pranešimą „Policija nebejuokaus – nesustojus prieš pėsčiųjų perėją neteksite vairuotojo pažymėjimo“: https://policija.lrv.lt/lt/naujienos/policija-nebejuokaus-nesustojus-pries-pesciuju-pereja-neteksite-vairuotojo-pazymejimo.

Jame buvo atkreipiamas dėmesys į tai, „kad vis dažniau pėstieji patenka į eismo įvykius pėsčiųjų perėjose“, pažymima, jog „[v]airuotojų neatidus, nedrausmingas transporto priemonių vairavimas, pareigų pėstiesiems nevykdymas įtakoja itin skaudžius eismo įvykius“.

Be to, pilietiški asmenys kviesti „prisidėti prie saugios aplinkos pėstiesiems gerinimo ir fiksuoti itin įžūlius pėsčiųjų nepraleidimo pėsčiųjų perėjose atvejus“.

Read more