Užklausa policijai ir atsakymas: „Dėl pėsčiųjų nepraleidimo perėjose atvejų fiksavimo instrukcijos“

Pranešimas 2023-05-08.

20230511-1-1.jpg

2018-02-13 Lietuvos policija išplatino pranešimą „Policija nebejuokaus – nesustojus prieš pėsčiųjų perėją neteksite vairuotojo pažymėjimo“: https://policija.lrv.lt/lt/naujienos/policija-nebejuokaus-nesustojus-pries-pesciuju-pereja-neteksite-vairuotojo-pazymejimo.

Jame buvo atkreipiamas dėmesys į tai, „kad vis dažniau pėstieji patenka į eismo įvykius pėsčiųjų perėjose“, pažymima, jog „[v]airuotojų neatidus, nedrausmingas transporto priemonių vairavimas, pareigų pėstiesiems nevykdymas įtakoja itin skaudžius eismo įvykius“.

Be to, pilietiški asmenys kviesti „prisidėti prie saugios aplinkos pėstiesiems gerinimo ir fiksuoti itin įžūlius pėsčiųjų nepraleidimo pėsčiųjų perėjose atvejus“.

Kelių eismo taisyklėse nurodoma: „44. <...> Pėstieji, prieš įžengdami į važiuojamąją dalį ir eidami ja, turi vengti bet kokių veiksmų (naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis ir panašiai), kurie atitrauktų jų dėmesį nuo aplinkos ir eismo situacijos kelyje stebėjimo ir trukdytų įsitikinti, kad eiti saugu.“

Eismo įvykių, kai transporto priemonėmis užvažiuojama ant pėsčiųjų jiems skirtose perėjose, skaičiui vėl didėjant (2020 m. – 290 įvykių, 2021 m. – 316 įvykių, 2022 m. – 337 įvykiai, 2023 m. sausio–balandžio mėn. – jau 112 įvykių; šaltinis: http://www.pestieji.lt/uzvaziavimai-perejose), Lietuvos pėsčiųjų asociacija prašo policijos pateikti instrukciją, kaip pėstiesiems nepažeidžiant KET fiksuoti nepraleidimo perėjose atvejus.

Manome, kad šią pilietiškiems asmenims skirtą instrukciją verta išplatinti viešojoje erdvėje kartu su eiliniu perspėjimu neatidiems, neatsakingiems transporto priemonių vairuotojams.


Atsakymas 2023-05-11.

20230511-1-2.jpg

„DĖL VAIRUOTOJŲ DAROMŲ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ FIKSAVIMO
Lietuvos kelių policijos tarnyba (toliau – LKPT) susipažino su Jūsų 2023 m. gegužės 8 d. pranešimu „Dėl pėsčiųjų nepraleidimo perėjose atvejų fiksavimo instrukcijos“.
Dėkojame Lietuvos pėsčiųjų asociacijai ir asmeniškai Jums už siekį padaryti pėsčiųjų dalyvavimą viešajame eisme saugesniu.
Informuojame, kad šiuo metu visą informaciją apie padarytus Kelių eismo taisyklių (toliau – KET) pažeidimus galima pateikti per portalą ePolicija.lt.
Jūsų pranešime prašoma pateikti instrukciją, kaip pėstieji turėtų fiksuoti KET pažeidimus, kai transporto priemonių vairuotojai nepraleidžia jų pėsčiųjų perėjose.
Manome, kad rengti atskirą instrukciją, kurioje būtų nurodyta, kaip turėtų elgtis pėstieji, fiksuojantys transporto priemonių vairuotojus, kurie nepraleidžia jų pėsčiųjų perėjose, iš esmės nėra tikslinga, kadangi šie veiksmai yra tokie patys kaip ir fiksuojant kitus KET pažeidimus.
LKPT siūlo pėstiesiems, fiksuojantiems transporto priemonių vairuotojų daromus KET pažeidimus, visų pirma elgtis atsakingai ir nekelti pavojaus sau ir kitiems eismo dalyviams. Pėstieji, fiksuodami pažeidimus, turėtų būti ne važiuojamojoje kelio dalyje, išskyrus atvejus, jei šie veiksmai atliekami iš transporto priemonių salonų.
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 609 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad administracinio nusižengimo protokole be kitų duomenų privaloma nurodyti administracinio nusižengimo padarymo vietą (gali būti nurodomos tik vietos koordinatės) ir laiką.
Vadovaudamasis šia teisės akto nuostata, pėsčiasis, fiksuojantis transporto priemonės vairuotojo daromą pažeidimą, turėtų visais atvejais fiksuoti tikslią pažeidimo padarymo vietą ir laiką. Taip pat pateikiamoje vaizdo ar kitoje medžiagoje turi būti aiškiai matomas transporto priemonės valstybinio numerio ženklas ir KET pažeidimo padarymo faktas.
Informuojame, kad, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsniu, Jūs turite teisę apskųsti šį atsakymą šio įstatymo nustatyta tvarka jį pateikusiai Lietuvos kelių policijos tarnybai (Mėnulio g. 11, 04326 Vilnius), Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Saltoniškių g. 19, 08105 Vilnius), Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai (Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius) arba per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.
Viršininko pavaduotojas,
atliekantis viršininko funkcijas Algimantas Petronis
<...>
Kelyje bus saugu, jei atsakingi būsime visi kartu!“

Leave a Comment