Pranešimas Vilniaus miesto savivaldybei dėl pėsčiųjų perėjos Seinų g. Vilniuje pertvarkos (2024-02-23)

Dėl pėsčiųjų perėjos Seinų g. Vilniuje pertvarkos

Sveiki.

2023 m. Lietuvoje ant pėsčiųjų perėjose užvažiuota 330 kartų (tik 99 iš jų tamsoje), 2022 m. – 331 kartą (tik 66 iš jų tamsoje).

Pagrindinė šių eismo įvykių priežastis – ne pėsčiųjų neatsargumas, ne vairuotojų negalėjimas sustabdyti transporto priemonę (dėl sveikatos sutrikimo, stabdžių gedimo), o vairuotojų nenorėjimas stengtis (vairuojant atidžiai dairytis, pastebėti perėją, nuspausti stabdžio pedalą) ir „gaišti“ dėl pėsčiųjų laiką (važiuoti lėčiau, sustoti praleisti) bei norėjimas jaustis pranašesniais už pėsčiuosius (kad investicijos į automobilį atsipirktų).

Seinų gatvėje prie sankryžos su Geležinkelio g. ne vėliau kaip 2012 m. įrengta perėja, kurią saugumo salelė dalija į dvi maždaug 12 ir 26 (dvidešimt šešių) metrų atkarpas, kvieste kviečia vairuotojus nepristabdant pravažiuoti prieš pat ja (perėja) einantį pėsčiąjį ar iš karto už jo; kartu ugdomas – ar palaikomas – įprotis tai daryti bet kurioje perėjoje.

Video: https://www.youtube.com/watch/BHkxqB4aqug.

Read more

„Dėl Lietuvos pėsčiųjų asociacijos paminėjimo priimant sprendimus ir bendraujant su gyventojais“

Adresatas – Vilniaus miesto savivaldybės Infrastruktūros skyriaus Eksploatacijos poskyrio vyriausiasis specialistas Povilas Stelmokas.

2023-09-22

„Sveiki, Povilai.
2023-09-13 17:07 atsakydamas į 158-osios DNSB pirmininko Giedriaus Gulbino užklausą „Dėl Mildos g. šaligatvio tvarkymo darbų” teigėte: „Pėsčiųjų asociacijos atstovai ir želdynų mylėtojai pageidavo visiškai atlaisvinti medį, <...>“.
Džiugiai nustebome sužinoję, kad mūsų organizacija tokia įtakinga! Visgi kilo tam tikrų neaiškumų.
Kaip galite pagrįsti savo teiginį? Ką vadinate „Pėsčiųjų asociacijos atstovais”, kokius „pageidavimus”, kada ir kaip jie pateikė?
Prašau atsiųsti pažymą apie priimtus dokumentus.
N.B. Šis laiškas pasirašytas kvalifikuotu el. parašu.
Geros dienos ir kūrybingo darbo Lietuvos ir vilniečių labui linkėdamas
Lietuvos pėsčiųjų asociacijos prezidentas
Eduardas Kriščiūnas“

Read more

Kreipimasis į Vilniaus m. savivaldybę 2020-04-27 (2020-07-10)

LIETUVOS PĖSČIŲJŲ ASOCIACIJA
Vilniaus miesto savivaldybei

K R E I P I M A S I S
DĖL EISMO RIBOJIMO SENAMIESTYJE IR KITOSE MIESTO DALYSE
2020-04-27
Vilnius

Atsižvelgdami į dėl karantino valstybėje susidariusią situaciją kreipiamės į Vilniaus miesto savivaldybę ir prašome karantino metu apriboti automobilių eismą Senamiestyje ir kitose centrinėse miesto dalyse, kuriose švelninant karantino sąlygas tikėtinas intensyvus pėsčiųjų ir dviračių eismas.
Šiuo kreipimusi siekiame:

Read more