Žiniasklaidos požiūris į pėsčiuosius

2021-03-13

„Vilniuje automobilis „Volvo“ pėsčiųjų perėjoje partrenkė dvi moteris“

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/nelaimes/2021/03/13/news/vilniuje-automobilis-volvo-pesciuju-perejoje-partrenke-dvi-moteris-18626277

+

Tai Volvo jau paleido į gatves automobilius, kurie patys save vairuoja, kad „automobilis partrenkė“?

https://www.facebook.com/groups/LPAgrupe/permalink/4397764076907424/?comment_id=4398172586866573


2018-04-18

„Susirūpino saugumu: perėja nėra zona, kurioje pėsčiasis tampa neliečiamas

Autorius: Marius Eidukonis.

https://kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/susirupino-saugumu-pereja-nera-zona-kurioje-pesciasis-tampa-nelieciamas-860046


2015-02-21

„kada vairuotojai išties privalo praleisti pėsčiuosius?“

„Kitas ne visada pėsčiųjų patiems sau iškeliamas klausimas – ar tikrai būtina eiti į pėsčiųjų perėją būtent prieš šią transporto priemonę? Net ir tokiu atveju, kai transporto priemonė važiuoja pakankamai nedideliu greičiu ir atstumas iki perėjos pėsčiojo manymu yra pakankamas, pėsčiasis neturėtų žengti į pėsčiųjų perėją (dar geriau – net nesiartinti prie jos, kad prisiartindamas neklaidintų vairuotojo), jeigu ta transporto priemonė – autobusas, sunkvežimis ar spec. technika, kurios stabdymas ir įsibėgėjimas yra sudėtingesni, užtrunka ilgiau, kainuoja daugiau degalų ir vairuotojo pastangų. Juk nesunku suprasti, kad dėl vieno pėsčiojo praleidimo stabdyti kelis vieną paskui kitą važiuojančius autobusus (o kitų transporto priemonių nėra) yra labai neracionalu, bet būtina vien dėl to, kad pėsčiasis nusprendė į perėją vis dėlto žengti. Pėsčiasis, šiuo atveju sustojęs atokiau nuo perėjos ir taip vairuotojo nesuglumindamas, pats laimi ne tik saugumo, bet ir laiko, nes galiausia, kai transporto priemonė nemažindama greičio pravažiuos, gatvei likus tuščiai beliks tik pereiti perėją. Toks gatvės perėjimas daugeliu atvejų užtrunka trumpiau, nes transporto priemonė nestabdoma pravažiuoja greičiau nei užtruktų įsitikinimas, kad vairuotojas pėsčiąjį mato, mažina greitį ir atstumas yra pakankamas esant šioms kelio sąlygoms transporto priemonę iki perėjos sustabdyti.“

„Vairuotojai taip pat galėtų keisti savo įpročius.
KET 30 p. nurodo, kad vairuotojas privalo sulėtinti greitį arba sustoti, kad praleistų <...>“

„Iš toli pastebėjęs netoliese pėsčiųjų perėjos stoviniuojantį pėsčiąjį, akivaizdžiai besiruošiantį eiti perėja, vairuotojas savo veiksmais turėtų išsiduoti, jog pėsčiąjį jau mato ir ketina praleisti. Svarbiausi šiuo atveju – akių kontaktas ir ankstyvas greičio mažinimas.“

„Dėl šios priežasties, vairuotojas, sustojęs prie pėsčiųjų perėjos praleisti pėsčiojo, turėtų galinio vaizdo veidrodėliuose stebėti ar nėra iš paskos gretima eismo juosta pavojingu greičiu prie perėjos artėjančių transporto priemonių, ir tokių pastebėjęs, stengtis atkreipti pėsčiojo dėmesį (tai neturėtų būti įspėjamasis garsinis signalas, nes yra rizika, kad pėsčiasis reaguodamas ims bėgti perėja pirmyn). Pasitaiko atvejų, kai vairuotojai pastebėję tokį pavojų įjungia tos krypties, kurioje pusėje esančia eismo juosta pavojingai greitai artėja kita transporto priemonė, posūkio signalą – tikisi, kad šis signalas atgrasys neatidų vairuotoją nuo važiavimo greta automobilio su įjungtu posūkio signalu jo eismo juostos kryptimi ir atkreips dėmesį, išpeš didesnį atidumą.“

„vairuotojas, sustabdęs automobilį prieš pėsčiųjų perėją praleisti pėsčiojo, neturėtų atleisti stabdžio paminos net jei automobilis neriedėtų tol, kol pėsčiasis nepraėjo. Transporto priemonės gale įsižiebę stabdžių šviesos signalai atkreipia iš paskos (o ypač svarbu – gretimomis eismo juostomis) atvažiuojančių vairuotojų dėmesį, priverčia (kartais net nesąmoningai) pasidomėti priežastimi, dėl kurios priekyje važiuojantis vairuotojas stabdo ar automobilis yra sustabdytas.“

https://www.delfi.lt/auto/patarimai/metas-keisti-iprocius-kada-vairuotojai-isties-privalo-praleisti-pesciuosius-67209154