Eismo įvykių suvestinės prieš „optimizaciją“ ir po

Nuo šių metų pradžios LPA kasdien skaitė Lietuvos kelių policijos tarnybos (LKPT) pateikiamas eismo įvykių suvestines1.

Jose buvo trūkumų (nuo netaisyklingų kabučių2 iki netikslios ar trūkstamos informacijos), bet jose buvo išvardijami visi Eismo įvykių informacinėje sistemoje3 užregistruoti – t. y. įskaitiniai – įvykiai. Ir net nurodomas transporto priemonių susidūrimų su gyvūnais (nuo gandrų iki briedžių) skaičius.

Nuo 2023-11-06 „reorganizacijos būdu“4 prie Policijos departamento šiuo metu prijunginėjama Kelių policijos tarnyba iš viso nebeskelbia suvestinių – vietoje to bendroje šalies ir atskirose apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų suvestinėse tepaminimi kai kurie atsitiktine tvarka atrinkti eismo įvykiai5.

Read more

Apie Eismo įvykių informacinę sistemą

https://policija.lrv.lt/uploads/policija/documents/files/administracine-informacija/Eismo įvykių informacinė sistema.pdf

Teisinis pagrindas

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas Nr. 5-V-601 „Dėl Eismo įvykių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo ir informacinės sistemos veiklos pradžios nustatymo“ (2015-06-30).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/04fbaf101fd011e586708c6593c243ce/asr

Read more

Pranešimas policijai 2023-11-13: „Dėl eismo įvykių suvestinių nuo 2023-11-06“

■ Pranešimas 2023-11-13

Nuo ko: lpa@pestieji.lt
Kam: daiva.zilinske@policija.lt

„Dėl eismo įvykių suvestinių nuo 2023-11-06
Laba diena.
Kodėl nebėra papildomas eismo įvykių suvestinių sąvadas?
https://lkpt.policija.lrv.lt/suvestines
Paskutinė suvestinė – lapkričio 6 d.
Pastebėjome, nes peržiūrime beveik kasdien.
Iki šiol ankstesnės dienos suvestinė būdavo įkeliama kitos darbo dienos vidurdienį.
Iš anksto ačiū už atsakymą.
———
Simonas“

Read more

Pasiūlymas susitikti Lietuvos kelių policijos tarnybos vadovui

2023-10-06

„Sveiki.

Lietuvos pėsčiųjų asociacijos (LPA) nariai siūlo Lietuvos kelių policijos tarnybai laikinai vadovaujančiam komisarui Algimantui Petroniui susitikti, kai tik jis turės tam laiko.

Susipažintume ir prieš prasidedant tamsiajam – pavojingajam – metų laikotarpiui aptartume su pėsčiaisiais susijusias eismo aktualijas ir problemas, apsikeistume požiūriais.

Susitikime dalyvautų iki penkių LPA narių.

Tikimės teigiamo A. Petronio atsakymo.“


Apie A. Petronį:

http://www.pestieji.lt/lietuvos-keliu-policijos-tarnybai-laikinai-vadovauja-algimantas-petronis

Dėl kabučių eismo įvykių suvestinėse (2023-09-18)

2023-09-18

„Sveiki.

Lietuvos pėsčiųjų asociacija atidžiai skaito Lietuvos kelių policijos tarnybos kasdien skelbiamas eismo įvykių suvestines – https://lkpt.policija.lrv.lt/suvestines.

Iš Valstybinės kalbos įstatymo:

„6 straipsnis.
Valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai turi mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas.“

„19 straipsnis.
Valstybė rūpinasi taisyklingos lietuvių kalbos prestižu<...>“

„20 straipsnis.
Valstybinės kalbos globos kryptis ir uždavinius nustato ir kalbos normas aprobuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija.“

„24 straipsnis.
<...>
Už šio įstatymo nuostatų tiesioginį vykdymą atsakingi institucijų, įstaigų, įmonių, tarnybų bei organizacijų vadovai.
Asmenys, pažeidę šį įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.“

„25 straipsnis.
Šio įstatymo vykdymą kontroliuoja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo Kalbos inspekcija.“

Iš, pavyzdžiui, 2023-08-14 suvestinės:

„priemonės „Opel Meriva“ vairuotojas“

„motociklo ,,Suzuki”.“

„priemonės ,,Audi A3″ vairuotojas“

„automobilio “Nissan Micra” vairuotojas“

„automobilio ,,Mercedes Benz C220″,“

https://lkpt.policija.lrv.lt/suvestines/2023-08-14-ivykiu-suvestine

Trijose gretimose pastraipose – trys skirtingi būdai išskirti kabutėmis.

Teisingas tik vienas.

1. Prašome užtikrinti, kad eismo įvykių suvestinėse (bent) kabutės būtų vartojamos taip, kaip nustatyta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.

„Lietuviškų kabučių grafinė raiška yra „ABC“ (apačioje devynetukai, viršuje – šešetukai). Tokia lietuviškų kabučių grafinė raiška yra apibrėžta Lietuvių kalbos skyrybos taisyklėse (žr. 2019-11-07 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimą Nr. N-8 (178) „Dėl Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“).“

https://www.vlkk.lt/konsultacijos/3501-lietuviskos-kabutes

Du tūkstančiai dvidešimt trečiaisiais Viešpaties metais oficialiame tekste vietoje atidaromųjų kabučių vartoti du kablelius ,, turėtų būti gėda bet kurios įstaigos raštinei. Tačiau policijos eismo įvykių suvestinėse tai įprasta vartosena…

Lietuvos policija yra ypatingų galių turinti valdžios įstaiga, o eismo įvykių suvestinės – oficiali vieša ataskaita dėl vienos tų ypatingų galių naudojimo.

2. Prašome nurodyti, kuris Lietuvos kelių policijos tarnybos (ar kito Lietuvos policijos įstaigos skyriaus) padalinys yra atsakingas už eismo įvykių suvestinių tekstus ir jų publikavimą.“

20230912-1-02.jpg


2023-09-27

„DĖL INFORMACIJOS
Laba diena,
Jums siunčiamas 2023-09-27 raštas DĖL INFORMACIJOS, GAUTOS 2023 M. RUGSĖJO 18 D. ELEKTRONINIU PAŠTU Nr. 39-S-1055.“

+

„DĖL INFORMACIJOS, GAUTOS 2023 M. RUGSĖJO 18 D. ELEKTRONINIU PAŠTU
Lietuvos kelių policijos tarnyba (toliau – Tarnyba) susipažino su Jūsų informacija „Dėl kabučių eismo įvykių suvestinėse“, gauta el. paštu info@policija.lt (reg. 2023 m. rugsėjo 18 d. Nr. 39-G-7609).
Dėkojame už išsakytas konkrečias pastabas (kritiką) skelbiant informaciją viešojoje erdvėje, šiuo atveju – Tarnybos interneto svetainėje.
Tarnybos Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus darbuotojams, atsakingiems už informacijos rengimą ir skelbimą visuomenei, nurodyta būti itin atidiems ir taisyklingai vartoti ne tik valstybinę lietuvių kalbą, bet ir skyrybos ženklus.
Jeigu Jūsų netenkina šis atsakymas, galite jį apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio nustatyta tvarka <...>
Specialios paskirties skyriaus viršininkas, atliekantis Tarnybos viršininko funkcijas
Tadas Juozumas“

Policijos atstovas apie į eiseną įvažiavusį automobilį: „Nieko ten ypatingo nebuvo“

2023-07-01 14:36

„Jei reikėtų rinktis tarp kokių žmonių gyventi: tarp tų kurie važiuoja per minią o kiti tuo džiaugiasi ar tarp kitokios pakraipos, absoliuti dauguma lietuvių pasirinktų pirmąjį variantą. Iš komentarų aišku kad rodyti vaivorykštę vaikams blogai, o žvebgti iš žmonių kurių vos nesuvažinejo yra būtent tos Teisybės ir Šeimos vertybių pamatas 👍“

https://www.facebook.com/reel/1256444765057864/?group_id=1477920162225178

20230703-1-001.jpg

Read more

Policija: „Pėstieji, būkite atsakingi!“ (2023-06-26)

„Nors pėstieji – pažeidžiamiausi eismo dalyviai, didžioji dalis jų sąmoningai nesilaiko Kelių eismo taisyklių reikalavimų ir kerta gatvę ne tam skirtoje vietoje.“

„Tačiau dauguma pėsčiųjų visiškai ignoruoja Kelių eismo taisykles ar Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą, kur griežtai apibrėžtos jų pareigos.“

„Nesudėtinga įsiminti, kad pėstieji į kitą važiuojamosios dalies pusę privalo eiti tik pėsčiųjų perėjomis, o kur jų nėra, – per sankryžas pagal šaligatvių arba kelkraščių liniją.“

Netiesa: „42. <...> Kai matomumo zonoje pėsčiųjų perėjos ar sankryžos nėra, leidžiama eiti (judėti) stačiu kampu į abi puses gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik įsitikinus, kad eiti (judėti) saugu.“

„Todėl Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus peraigūnai bus negailestingi“

„jau nuo šios savaitės pradės taikyti administracinio poveikio priemones už pėsčiųjų ir kitų kelių eismo dalyvių padarytą Kelių eismo taisyklių pažeidimą (Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 428 str.).“

„Policijos pareigūnai primena, kad kiekvienas pėstysis privalo būti sau itin griežtas ir elgtis atsakingai“

„važiuojamąją kelio dalį kirsti tik tam skirtose vietose – pėsčiųjų perėjose, reguliuojamose sankryžose, požeminėse perėjose, o jeigu jų nėra – tai daryti tik įsitikinus, kad yra saugu.“

Na štai.

Kartoju: „42. <...> Kai matomumo zonoje pėsčiųjų perėjos ar sankryžos nėra, leidžiama eiti (judėti) stačiu kampu į abi puses gerai apžvelgiamose vietose, tačiau tik įsitikinus, kad eiti (judėti) saugu.“

„Atminkite, kad visi eismo dalyviai turi rodyti tinkamą pavyzdį ir atsakingai elgtis tiek sėdėdami už vairo, tiek ir eidami per gatvę.“

https://vilnius.policija.lrv.lt/lt/naujienos/pestieji-bukite-atsakingi

Užklausa policijai: „Dėl eismo įvykių pėsčiųjų perėjose Vilniuje 2023 m. vietų patikslinimo“

Turinys

1. Užklausa dėl užvažiavimų Vilniaus perėjose iki 2023-05-10
2. Pranešimas apie persiuntimą
3. Atsakymas dėl užvažiavimų Vilniaus perėjose iki 2023-05-10
4. Papildytas sąrašas (užvažiavimai Vilniaus perėjose iki 2023-05-10)
5. Užvažiavimai Vilniaus perėjose po 2023-05-10


Užklausa 2023-05-12

„Laba diena.

Žemiau pateikiame sąrašą eismo įvykių iš Lietuvos kelių policijos tarnybos skelbtų suvestinių.

Visi šie įvykiai – užvažiavimai ant pėsčiųjų eismo dalyvių pėsčiųjų perėjose Vilniaus mieste 2023 m.

Lietuvos pėsčiųjų asociacija prašo patikslinti eismo įvykių vietas.

Ketiname surengti akciją – prie kiekvienos Vilniaus perėjos, kurioje transporto priemonės vairuotoja (-s) šiemet kažkodėl neįstengė atlikti KET nustatytos pareigos, t. y. sumažinti greitį arba sustoti, kad praleistų pėsčiuosius, nufotografuoti po praeivį, laikantį plakatą su atitinkama ištrauka iš eismo įvykių suvestinės.

Neramiai stebime, kaip užvažiavimų ant pėsčiųjų jiems skirtose perėjose skaičius vėl didėja: 2020 m. – 290 įvykių, 2021 m. – 316 įvykių, 2022 m. – 337 įvykiai, 2023 m. sausio–balandžio mėn. – jau 112 įvykių; šaltinis: http://www.pestieji.lt/uzvaziavimai-perejose.

O per pirmas 10 gegužės dienų užfiksuoti 9 užvažiavimai.

Gali būti, kad Lietuvos policijos vykdomos vienos „tikslinės prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės“ per mėnesį (šaltinis: http://www.pestieji.lt/policijos-reidai-2022-2023) nepakanka…

Atsakyme į šį pranešimą tikimės gauti žemiau nurodytų eismo įvykių vietų koordinačių sąrašą arba nuorodą į virtualų žemėlapį, kuriame sužymėti taškai.

●●●●●

Read more

Užklausa policijai ir atsakymas: „Dėl pėsčiųjų nepraleidimo perėjose atvejų fiksavimo instrukcijos“

Pranešimas 2023-05-08.

20230511-1-1.jpg

2018-02-13 Lietuvos policija išplatino pranešimą „Policija nebejuokaus – nesustojus prieš pėsčiųjų perėją neteksite vairuotojo pažymėjimo“: https://policija.lrv.lt/lt/naujienos/policija-nebejuokaus-nesustojus-pries-pesciuju-pereja-neteksite-vairuotojo-pazymejimo.

Jame buvo atkreipiamas dėmesys į tai, „kad vis dažniau pėstieji patenka į eismo įvykius pėsčiųjų perėjose“, pažymima, jog „[v]airuotojų neatidus, nedrausmingas transporto priemonių vairavimas, pareigų pėstiesiems nevykdymas įtakoja itin skaudžius eismo įvykius“.

Be to, pilietiški asmenys kviesti „prisidėti prie saugios aplinkos pėstiesiems gerinimo ir fiksuoti itin įžūlius pėsčiųjų nepraleidimo pėsčiųjų perėjose atvejus“.

Read more

„Kiekvienas yra pėsčiasis“ (2018 m. policijos akcija)

2018-02-13

„Šių metų sausis keliuose buvo itin tragiškas pėstiesiems, kuriems saugus dalyvavimas eisme tampa vis didesniu iššūkiu.

Policijos pareigūnai, susirūpinę pažeidžiamų eismo dalyvių saugumu ir didėjančiu eismo įvykių, kuriuose dalyvauja pėstieji, skaičiumi, nuo šių metų sausio mėnesio vykdo prevencinę priemonę „Kiekvienas yra pėsčiasis“, akcentuodami dėmesį į tai, kad pėsčiųjų saugumas kelyje grindžiamas vairuotojų ir pėsčiųjų tarpusavio pagarba ir atsakomybe, o kiekvienas eismo dalyvis tam tikru momentu visgi yra pėsčiasis.

Šios priemonės metu įvyko 35 proc. mažiau susidūrimų su pėsčiaisiais, 40 procentų sumažėjo sužeistų pėsčiųjų skaičius.

Read more