Transporto kompetencijų agentūra: „Sukurta programa eismo įvykių kodavimui pagal TLK-10-AM“ (2023-10-10)

Eismo dalyvių patiriami sužalojimai – vieni iš pagrindinių duomenų, nusakančių eismo įvykių pasekmes ir eismo saugą šalyje. Po eismo įvykių policijos pareigūnai kontaktuoja su medicinos įstaigomis, iš kurių gauna informaciją apie sužeistus eismo dalyvius. Tačiau ne į visus eismo įvykius yra kviečiami policijos pareigūnai, todėl dalis įvykių lieka neužfiksuoti. Kai kurie asmenys tik po kelių dienų kreipiasi į gydytojus dėl patirtų sužalojimų. Ši informacija apie nukentėjusius asmenis ne visada pasiekia policijos pareigūnus, todėl dalis statistikos apie buvusius eismo įvykius nėra žinoma.

2022 m. TKA pirmą kartą iš Higienos instituto gavo duomenis apie eismo įvykiuose nukentėjusius asmenis. Šiuos asmenis galima identifikuoti pagal tarptautinės ligų klasifikacijos TLK-10-AM eismo įvykių (V) kodus, kuriuos parenka sveikatos priežiūros specialistai. Tačiau analizuojant duomenis ir siejant juos su eismo įvykių duomenų baze pastebėta, kad juose yra loginių klaidų. Tai yra suprantama, kadangi kodų yra labai daug, kai kurie net neaktualūs mūsų šalyje, o gydytojams parinkti tinkamiausius kodus atima daug laiko. Taip pat, pastebėta, kad susižalojusius paspirtukininkus (kuomet su niekuo nesusidūrė) gydytojai dažnai žymi kaip kritimą iš 1 m aukščio (W kodai). Tačiau tai nėra teisinga, nes galbūt transporto priemonė buvo nesuvaldyta dėl prastos infrastruktūros, o tai būtų galima traktuoti kaip eismo įvykį (V kodas).

Todėl TKA darbuotojai, išanalizavę TLK-10-AM eismo įvykių kodus sukūrė programą (internetinį puslapį), kuria naudojantis vos kelių mygtukų paspaudimu galima gauti kodus, nusakančius esmines eismo įvykio aplinkybes. Atlikus bandymus nustatyta, kad eismo įvykių (V), vietos (Y) ir veiklos (U) kodai vietoj 3 min. (naudojantis elektroniniu vadovu) gali būti nustatyti per 30 sek. (naudojantis programa). Naudojantis šia programa bus galima ne tik pagerinti duomenų kokybę, bet ir gydytojai galės skirti daugiau laiko svarbesniems darbams, nei kodų paieškai.

Kokybiški eismo įvykių duomenys – vienas iš TKA tikslų. Saugios infrastruktūros kūrimui, eismo įvykių statistikai bei prevencijai būtina žinoti kuo daugiau informacijos apie pažeidžiamų eismo dalyvių susidūrimus, paspirtukininkų nukritimus nuo transporto priemonės ir kitus eismo įvykius. Todėl kartu su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos kūrėme šią programą ne tik siekdami surinkti teisingus duomenis (t. y. be loginių klaidų), bet ir tikėdamiesi, kad gydytojai ja aktyviai naudosis taupydami savo laiką“ – mintimis dalinasi Transporto paslaugų skyriaus vadovas E. Morkūnas.

Nuoroda į internetinį puslapį: https://tlk10amvkodas.tka.lt/

https://tka.lt/2023/10/10/sukurta-programa-eismo-ivykiu-kodavimui-pagal-tlk-10-am

Leave a Comment