Du klausimai policijos pareigūnui Teisučiui Beržinskui (2021-03-02)

T. Beržinskui

2018-03-20

„Sveiki.
Kviečiu perskaityti ir atsiliepti į šį įrašą Lietuvos pėsčiųjų asociacijos Facebook grupėje: <…>.
Įraše minimi Jūsų komentarai, panaudoti publikacijoje https://www.15min.lt/gazas/naujiena/saugukelyje-lt/nufilmuota-siauliuose-kodel-pesciasis-zengia-po-automobiliu-o-automobilis-vaziuoja-ant-pesciojo-787-941262.“


Įrašas

2018-03-19

„Jūsų kaip eksperto komentarus perskaičiau publikacijoje apie 2017.02.24 Šiauliuose perėjoje partrenktą pėsčiąjį: https://www.15min.lt/gazas/naujiena/saugukelyje-lt/nufilmuota-siauliuose-kodel-pesciasis-zengia-po-automobiliu-o-automobilis-vaziuoja-ant-pesciojo-787-941262.
Prašau atsakyti, pritariate ar nepritariate dviem žemiau išdėstytiems teiginiams.
1) Galiojančioje Kelių eismo taisyklių redakcijoje esama neišsprendžiamo prieštaravimo tarp 30-to ir 44-to punktų nuostatų:
“30. Artėdamas prie nereguliuojamos pėsčiųjų perėjos, vairuotojas privalo sulėtinti greitį arba sustoti <…>, kad praleistų <…> į <…> eismo juostą perėjoje ĮĖJUSĮ pėsčiąjį.”
“44. ĮŽENGTI į važiuojamąją dalį pėstiesiems leidžiama TIK po to, kai <…> įsitikina, kad <…> NEBUS TRUKDOMA transporto priemonėms.”
Būtent dėl šio 2014.10.10 pataisomis sukurto teisinio absurdo tapo labai sunku arba neįmanoma nustatyti eismo įvykių, kai automobiliai pėsčiųjų perėjose kliudo pėsčiuosius, kaltininkų. Net kai įvykis pilnai užfiksuotas videoregistratoriumi, kaip aukščiau minimo 2017.02.24 eismo įvykio Šiauliuose atveju.
2) Kelių eismo taisyklių nuostatomis turi būti įtvirtinta vienareikšmiška pėsčiųjų pirmenybė nereguliuojamose pėsčiųjų perėjose: užtikrinti, kad pėsčiajam bus saugu kirsti važiuojamąją dalį, yra vairuotojo pareiga ir atsakomybė.
Argumentai: A) transporto priemonių vairuotojų ir pėsčiųjų santykių kontekste vairuotojai yra stiprioji šalis – valdydami didelį, sunkų, kietą greitai judantį mechanizmą kelia didesnį pavojų sveikatai ir gyvybei (mirtiną pavojų); Lietuvoje kaip valstybėje, geokultūrine ir geopolitine prasmėmis priskiriančioje save Vakarų civilizacijos erdvei, principas “stipresnis atsakingas už silpnesnį” turėtų nusverti vadinamąją “stipresniojo teisę”; B) transporto priemonių vairuotojų ir pėsčiųjų santykių kontekste vairuotojai yra kvalifikuotesnė šalis – neįmanoma, nes neteisėta, būti vairuotoju ir nežinoti kelių eismo taisyklių bei neturėti įvairių specifinių su transporto priemonės valdymu susijusių žinių ir gebėjimų; įmanoma, nes nėra neteisėta, būti pėsčiuoju ir nežinoti kelių eismo taisyklių bei neturėti įvairių specifinių su transporto priemonės valdymu susijusių žinių ir gebėjimų; aukščiau minėtoje publikacijoje pateikiamas Jūsų teiginys “Pėsčiojo pareiga įvertinti, ar vairuotojas gali sustoti, ar užtenka jam atstumo sustoti” kelia abejonių, ar gali kiekvienas pėsčiasis, teisėtai kertantis važiuojamąją dalį perėja, gebėti kvalifikuotai įvertinti vairuotojo galimybę sustoti, ar pagrįstas reikalavimas gebėti, kuo pagrįstas, kaip matuojamas. Tuo tarpu buvimas vairuotoju, t. y. teisėtas transporto priemonės valdymas kelyje, implikuoja gebėjimą įveikti, pavyzdžiui, nereguliuojamas lygiareikšmių ir nelygiareikšmių kelių sankryžas, kur, vadovaujantis eismo taisyklėmis, privaloma tam tikru metu sustoti ir praleisti kitas transporto priemones; C) ėjimas pėsčiomis ir važiavimas dviračiais (dviratininkai gali naudotis perėjomis), lyginant su važiavimu automobiliais (išskiriant tik viešąjį transportą), yra naudingesni visuomenei ir nežalingi aplinkai judėjimo būdai, kurie turėtų būti skatinami visomis įmanomomis priemonėmis – taip pat ir vienareikšmiška pirmenybe važiuojamosios dalies perėjose.
Vizija ir tikslas: važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų perėjos susikirtimas kaip nelygiareikšmių kelių sankryža, kurioje pagrindinis kelias – pėsčiųjų.“


T. Beržinsko atsakymas

2018-03-22

„Sveiki,
Kelių eismo taisyklių 4 punktas nurodo, kad eismo dalyvių elgesys grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu. 9 punktas nurodo, kad eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, nesudaryti kliūčių jų eismui, taip pat siekdami išvengti nuostolingų padarinių arba juos sumažinti privalo imtis visų būtinų priemonių, išskyrus tuos atvejus, kai dėl to kiltų pavojus jų pačių, kitų žmonių gyvybei ar sveikatai arba tokios priemonės padarytų dar daugiau žalos palyginti su ta, kurios būtų galima išvengti. Visi eismo dalyviai privalo elgtis atidžiai, rūpestingai ir nekelti pavojaus kitiems eismo dalyviams. Tai yra vairuotojas, pamatęs įžengusįjį pėsčiąjį, privalo sustoti, o pėsčiasis jei mato kad jį nepraleidžia, privalo netrukdyti transporto priemonei ir nekelti pavojaus įžengdamas į pėsčiųjų perėja savo sveikatai, gyvybei ir kitų eismo dalyvių saugumui.
Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo funkcija yra deleguota Administracinių nusižengimų kodekse nurodytoms kompetentingoms institucijoms, kurios ir sprendžia eismo dalyvių, pažeidusių Kelių eismo taisykles ir individualią situaciją, klausimą.
Geros dienos.“


T. Beržinskui

2018-03-22

„Taigi.

1) Neišsprendžiamo prieštaravimo tarp 30-to ir 44-to punktų nuostatų nėra.

2) Vienareikšmiškos pėsčiųjų pirmenybės nereguliuojamose pėsčiųjų perėjose įtvirtinimui Kelių eismo taisyklių nuostatomis (t. y. 2014.10.10 pataisomis įvestos formuluotės “[pėstiesiems leidžiama įžengti tik įsitikinus, kad] nebus trukdoma transporto priemonėms”) panaikinimui nepritariate.

Ką gi, sėkmės mėnesį-kitą nustatinėjant videoregistratoriumi užfiksuoto eismo įvykio perėjoje kaltininką. (Gal Jums ar Jūsų kolegoms kiek padės šis civilio entuziasto komentaras: https://www.facebook.com/groups/1477920162225178/permalink/2047594491924406/?comment_id=2048911895125999.)

Ačiū už atsakymą.“


T. Beržinsko atsakymas

2018-03-22

„Gal jūs galite parašyti savo tel. nr. būtų įdomu padiskutuoti.“


T. Beržinskui

2018-03-22

„Esu labiau rašto, ne kalbos žmogus.

Diskutuojame Lietuvos pėsčiųjų asociacijos grupėje https://www.facebook.com/groups/1477920162225178.

Prisijunkite.

Įspėjimas: diskusijos dažnai aršios, nes žinote, situacija dabar tokia. Ratuota.

(“Mano nuomone čia paties pėsčiojo neatsargumas. Pamatė perėją ir eina. Mašinos taip greit nesustabdysi. Kada jie tai supras ir neis į kelią neįsitikinę kad saugu.”
+
“Kada nuskins paskutini kegli, tada bus tvarka perejose.”
https://www.etaplius.lt/nelaime-pesciuju-perejoje/komentarai)

Netrukus inicijuosime kreipimusis 1) į vairavimo mokyklas (<…>) ir 2) į ministrą dėl minėto teisinio absurdo KET 30 str. prieš 44 str., kuriuo vairuotojai netiesiogiai skatinami ginčyti pėsčiųjų teises perėjose ir dėl kurio jau nemažai kaulų sulaužyta.

2017
užvažiavimai ant pėsčiųjų: 966
užvažiavimai ant pėsčiųjų tamsiuoju paros metu: 310
užvažiavimai ant pėsčiųjų perėjose: 502 (žuvo: 16; sužeista: 514)
užvažiavimai ant pėsčiųjų perėjose tamsiuoju paros metu: 173
2016
užvažiavimai ant pėsčiųjų: 999
užvažiavimai ant pėsčiųjų tamsiuoju paros metu: 344
užvažiavimai ant pėsčiųjų perėjose: 491 (žuvo: 17; sužeista: 497)
užvažiavimai ant pėsčiųjų perėjose tamsiuoju paros metu: 179

https://policija.lrv.lt/uploads/policija/documents/files/naujienos/%202017%20m_%20avaringumo%20statistika%20-%20svetainei.docx“

Leave a Comment