Dėl kabučių eismo įvykių suvestinėse (2023-09-18)

2023-09-18

„Sveiki.

Lietuvos pėsčiųjų asociacija atidžiai skaito Lietuvos kelių policijos tarnybos kasdien skelbiamas eismo įvykių suvestines – https://lkpt.policija.lrv.lt/suvestines.

Iš Valstybinės kalbos įstatymo:

„6 straipsnis.
Valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai turi mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas.“

„19 straipsnis.
Valstybė rūpinasi taisyklingos lietuvių kalbos prestižu<...>“

„20 straipsnis.
Valstybinės kalbos globos kryptis ir uždavinius nustato ir kalbos normas aprobuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija.“

„24 straipsnis.
<...>
Už šio įstatymo nuostatų tiesioginį vykdymą atsakingi institucijų, įstaigų, įmonių, tarnybų bei organizacijų vadovai.
Asmenys, pažeidę šį įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.“

„25 straipsnis.
Šio įstatymo vykdymą kontroliuoja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo Kalbos inspekcija.“

Iš, pavyzdžiui, 2023-08-14 suvestinės:

„priemonės „Opel Meriva“ vairuotojas“

„motociklo ,,Suzuki”.“

„priemonės ,,Audi A3″ vairuotojas“

„automobilio “Nissan Micra” vairuotojas“

„automobilio ,,Mercedes Benz C220″,“

https://lkpt.policija.lrv.lt/suvestines/2023-08-14-ivykiu-suvestine

Trijose gretimose pastraipose – trys skirtingi būdai išskirti kabutėmis.

Teisingas tik vienas.

1. Prašome užtikrinti, kad eismo įvykių suvestinėse (bent) kabutės būtų vartojamos taip, kaip nustatyta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos.

„Lietuviškų kabučių grafinė raiška yra „ABC“ (apačioje devynetukai, viršuje – šešetukai). Tokia lietuviškų kabučių grafinė raiška yra apibrėžta Lietuvių kalbos skyrybos taisyklėse (žr. 2019-11-07 Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimą Nr. N-8 (178) „Dėl Lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“).“

https://www.vlkk.lt/konsultacijos/3501-lietuviskos-kabutes

Du tūkstančiai dvidešimt trečiaisiais Viešpaties metais oficialiame tekste vietoje atidaromųjų kabučių vartoti du kablelius ,, turėtų būti gėda bet kurios įstaigos raštinei. Tačiau policijos eismo įvykių suvestinėse tai įprasta vartosena…

Lietuvos policija yra ypatingų galių turinti valdžios įstaiga, o eismo įvykių suvestinės – oficiali vieša ataskaita dėl vienos tų ypatingų galių naudojimo.

2. Prašome nurodyti, kuris Lietuvos kelių policijos tarnybos (ar kito Lietuvos policijos įstaigos skyriaus) padalinys yra atsakingas už eismo įvykių suvestinių tekstus ir jų publikavimą.“

20230912-1-02.jpg


2023-09-27

„DĖL INFORMACIJOS
Laba diena,
Jums siunčiamas 2023-09-27 raštas DĖL INFORMACIJOS, GAUTOS 2023 M. RUGSĖJO 18 D. ELEKTRONINIU PAŠTU Nr. 39-S-1055.“

+

„DĖL INFORMACIJOS, GAUTOS 2023 M. RUGSĖJO 18 D. ELEKTRONINIU PAŠTU
Lietuvos kelių policijos tarnyba (toliau – Tarnyba) susipažino su Jūsų informacija „Dėl kabučių eismo įvykių suvestinėse“, gauta el. paštu info@policija.lt (reg. 2023 m. rugsėjo 18 d. Nr. 39-G-7609).
Dėkojame už išsakytas konkrečias pastabas (kritiką) skelbiant informaciją viešojoje erdvėje, šiuo atveju – Tarnybos interneto svetainėje.
Tarnybos Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus darbuotojams, atsakingiems už informacijos rengimą ir skelbimą visuomenei, nurodyta būti itin atidiems ir taisyklingai vartoti ne tik valstybinę lietuvių kalbą, bet ir skyrybos ženklus.
Jeigu Jūsų netenkina šis atsakymas, galite jį apskųsti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio nustatyta tvarka <...>
Specialios paskirties skyriaus viršininkas, atliekantis Tarnybos viršininko funkcijas
Tadas Juozumas“

Leave a Comment