„Vyriausybė pritarė specializuotų policijos įstaigų reorganizacijai“ (2023-09-14)

„Vyriausybės posėdyje pritarta Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos inicijuojamiems policijos veiklos organizavimo pokyčiams.

Nuo 2024 m. vasario 1 d. Lietuvos kelių policijos tarnyba, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras ir Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“, reorganizacijos būdu būtų prijungtos prie Policijos departamento.

Priėmus šiuos projektus planuojami tolimesni policijos įstaigų pokyčiai.

Policijos departamento siūloma pertvarka siekiama sujungti Policijos sistemą į vieną juridinį asmenį ir veiklą organizuoti penkių apygardų principu, atsižvelgiant į prokuratūros ir teisminių institucijų teritorinį išdėstymą. Planuojamais pokyčiais siekiama kokybiškesnio gyventojų aptarnavimo, operatyvesnio policijos pajėgų valdymo bei reagavimo į įvykius, pareigūnų darbo sąlygų gerinimo.

Policijos pertvarka turi pasitarnauti didesniam visuomenės saugumui užtikrinti ir, žinoma, pačių pareigūnų motyvacijai didinti bei jų darbo sąlygoms gerinti“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Policijos pertvarka vykdoma trimis etapais. Pirmasis reformos etapas jau įgyvendintas 2021 m. spalio 1 d. Šiame etape visose Policijos įstaigose centralizuotos vykdomos administravimo funkcijos – dokumentų valdymo, viešųjų pirkimų, buhalterinės apskaitos, asmenų aptarnavimo, imuniteto ir vidaus tyrimų ir pan.

Antruoju pertvarkos etapu, kuriam dabar pritarė Vyriausybė, siūloma specializuotas Policijos įstaigas pertvarkyti jas prijungiant prie Policijos departamento.

Trečiajame etape įvyktų Policijos sistemos sujungimas į vieną juridinį asmenį, teritorijos priežiūrą pavedant penkiems Policijos departamento padaliniams – apygardų vyriausiesiems policijos komisariatams.

Pagal Departamento pateiktą informaciją, šiai reformai įgyvendinti papildomų valstybės biudžeto asignavimų nereikės. Darbuotojų mažinimas taip pat neplanuojamas, nors galimas kai kurių darbuotojų išėjimas savo noru, todėl tam prireiktų ir išeitinių kompensacijų.“

https://policija.lrv.lt/lt/naujienos/vyriausybe-pritare-specializuotu-policijos-istaigu-reorganizacijai

Leave a Comment